Innovatie & strategie Bootcamps. Meer resultaat in minder tijd.

Bootcamp: ~ een intensieve, praktijkgerichte aanpak die bedrijven helpt om sneller resultaten te behalen.

Bootcamp

Wat is een Bootcamp?

Een Bootcamp is een aanpak om bedrijven en teams te helpen versneld tot nieuwe plannen te komen. Het is een manier om draagvlak te creëren voor nieuwe initiatieven. En het is een werkwijze om kennis en expertise bij elkaar brengen voor nieuwe inzichten.

De Bootcamp aanpak gaat niet uit van dikke pakken papier en business cases, maar is gebaseerd op lean start-up principes. Uitgangspunt is fail fast, learn faster.

Hoe werkt een Bootcamp?

Een Bootcamp doorloopt altijd 5 stappen. Vooraf stemmen we met de directie af om commitment te krijgen om de ideeën en plannen daadwerkelijk te realiseren. Vervolgens worden uit de organisatie  cross-functionele teams samengesteld.

Deze worden meegenomen in de 5 stappen om van inspiratie tot een concrete pitch voor de directie te komen. De directie treedt op als investeerders board en beslissen in welke plannen geïnvesteerd wordt.

Bootcamp aanpak

Coaching en ondersteuning

Elke stap in de Bootcamp duurt niet langer dan 1 dag. Wel is er tussen de sessies tijd ingepland voor uitwerking. De teams worden voortdurend begeleidt, gecoacht en ondersteunt met specifieke aanpak & middelen om in elke stap snel de beste resultaten te halen.

Bootcamp tool 

Wanneer een Bootcamp inzetten?

Bootcamps worden ingezet door bedrijven voor specifieke onderwerpen zoals ‘E-Commerce Business Model Innovatie‘, ‘Cross-Channel Innovatie‘ en ‘BtB E-Commerce transformatie‘. Meestal gebeurt dit binnen de organisatie. Soms ook om samen partners in de keten stappen te maken.

Meer informatie

Wilt u weten op welke manier een ‘Bootcamp‘ ingezet kan worden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Gijsbert van der Sleen.

Neem direct contact op