Cross-Channel Index Hoe bepaal je cross-channel potentie & verbeterpunten?

Hoe kunnen wij cross-channel binnen organisatie verbeteren en versnellen? Welke processen moeten wij aanpakken om meer rendement te halen? Hoe kunnen wij onze cross-channel prestaties benchmarken? Om antwoorden op deze (en andere) vragen te krijgen heb ik de Cross-Channel Index ontwikkeld.

Uitdagingen

Klanten veranderen snel en gebruiken internet massaal voor oriëntatie, informatie en hun aankopen. Daarom ik geloof dat organisaties de manier waarop zij ingericht zijn ingrijpend moeten veranderen om hun klanten succesvol te kunnen bedienen over kanalen heen. De ‘Cross-Channel Index’ helpt bedrijven deze verandering sneller te doen door inzichtelijk te maken waar de kansen liggen.

Startpunt voor verbetering

Ik heb me over de jaren gespecialiseerd in het onderzoeken, beoordelen en benchmarken van cross-channel en online organisaties en kanalen. Mijn kennis en ervaring heb ik gebruikt bij het opstellen van de ‘Cross-Channel Index‘. De ‘Cross-Channel Index‘ geeft 1 unieke score op de drie kernonderdelen van een cross-channel organisatie: klantperspectief, management perspectief en operatie perspectief. Dit is de basis om acties & verbeteringen te starten.

GROUP7 Cross--Channel Index

De ‘Cross-Channel Index‘ kent specifieke versies voor Business-to-Consumer en Business-to-Business bedrijven om een optimaal beeld te geven van de cross-channel potentie.

Aanpak

Om te komen tot een ‘Cross-Channel Index‘ worden drie stappen genomen:

 1. Voorbereiding:
  op basis van een intake gesprek worden aanpak, betrokkenen en eindresultaten samen vastgesteld.
 2. Analyse:
  in deze fase wordt een zestal interviews gehouden met betrokkenen uit de hele organisatie. Vervolgens wordt een data analyse gedaan en de ‘Cross-Channel Index‘ score wordt berekend.
 3. Rapportage:
  op basis van ‘Cross-Channel Index‘ score worden aanbevelingen en quick wins uitgewerkt. De resultaten worden vervolgens met opdrachtgever en senior management besproken. Dit is het startpunt voor concrete acties.

Resultaten

De resultaten van de ‘Cross-Channel Index‘ zijn:

 • Cross-Channel Index‘ score voor uw organisatie
 • inzicht wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn
 • een gedragen beeld binnen uw organisatie van de verbeterpunten
 • aanbevelingen per verbeterpunt
 • een concreet stappenplan om verbeterpunten te realiseren
De Cross-Channel Index heb ik onder andere toegepast voor UPC Nederland.

Cross-Channel Index mogelijkheden

 • Cross-Channel Index starter: eenmalige plaatsbepaling voor de organisatie
 • Cross-Channel Index monitor: de CCI gebruiken om voortgang te monitoren en nieuwe actiepunten te identificeren. Inzet van de CCI 2-4 per jaar.
 • Cross-Channel Index benchmark: op basis van de CCI meedoen aan een bredere benchmark onder CCI gebruikers (jaarlijks), kennisdeling en leren van best practices.

Meer informatie

Wilt u weten op welke manier de ‘Cross-Channel Index‘  ingezet kan worden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Gijsbert van der Sleen.

Neem direct contact op