Make the most of now: 8 tips voor digital marketing teams

0

Altijd lastig natuurlijk, voorspellingen voor het komend jaar. Als ik dat echt goed zou kunnen was ik waarschijnlijk toch anders terechtgekomen (klaag niet hoor). Natuurlijk zie ik wel een aantal trends die het komend jaar zullen doorzetten. Organisaties die deze trends herkennen en juist nu erop inspelen kunnen gebruik maken van de financiële crisis en er sterker uit naar voren komen.

Trends:

 • Online blijft als kanaal steeds belangrijker worden.
  De macht van het contact verschuift nog meer naar de klant. Hij wil bepalen hoe, wat, op welk moment en vooral in welk kanaal hij contact met jouw organisatie wil. En bedrijven blijven worstelen hoe hiermee om te gaan.
 • Transparantie en klantgerichte cultuur.
  Stel klanten in staat om anders te zijn, ga een relatie met ze aan op basis van hun interesses, wees transparant en eerlijk! Neem juist nu het social web serieus: klanten zijn op zoek naar zekerheid, eerlijkheid en openheid. Bekijk ook de mogelijkheden voor interne toepassing, door het stimuleren van interne kennisdeling kunnen kosten worden bespaard.
 • De financiële crisis is een belangrijke motor voor verandering.
  Voor organisaties en E-Business verantwoordelijken, biedt dit uitgelezen kansen om het online kanaal sneller volwassen te maken. Het grootste risico lopen bedrijven waar de echte waarde van het online kanaal onvoldoende wordt gewaardeerd op top management niveau. Dit kan inhouden dat er minder aandacht, middelen en budgetten ter beschikking zullen zijn, wat leidt tot een neerwaartse spiraal.
 • Focus is essentieel in 2009.
  Maak keuzes en zorg ervoor dat deze succesvol zijn. Laat je niet verleiden door alle mogelijkheden. Minder is meer! Focus op trajecten die direct rendement opleveren. Haak aan bij kernthema’s die dit jaar binnen jouw organisatie benoemd zijn. Maak de toegevoegde waarde van E-Business voor deze programma’s inzichtelijk. Randvoorwaarde zijn heldere E-Business doelstellingen en een duidelijke organisatie (taken en verantwoordelijkheden).Â

8 tips voor digital marketing teams:

 • Make the most of now! Online blijft steeds belangrijker worden. Juist nu!
 • Gebruik van de financiële crisis om veranderingen door te voeren.
 • Sluit aan bij kernthema’s binnen de organisatie.
 • Focus, focus, focus. Minder is meer.
 • Randvoorwaarden moeten zijn ingevuld! Baken de taken en verantwoordelijkheden van het digital marketing team helder af.
 • Neem juist nu het social web serieus.
 • Investeer in een klantgerichte cultuur.
 • Maak de echte waarde van E-Business zichtbaar! Verbeter het meten en sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>