Het E-Business Maturity Model

Het ‘E-Business Maturity Model’ is een praktisch hulpmiddel om vast te stellen waar een organisatie staat, waar verbeteringen gerealiseerd kunnen worden en wat de ambitie is van de organisatie. Het E-Business Maturity Model kijkt naar vier kern aandachtsgebieden in de organisatie benoemt, vijf volwassenheidsniveaus en acht in- en externe factoren die van invloed zijn op volwassenheid.

Kernonderdelen van de organisatie:
De vier kernonderdelen van de organisatie die worden uitgelicht in het E-Business Maturity model zijn hebben in totaal 12 categorieën.  Hierdoor wordt een gedegen inzicht in de volwassenheid van de organisatie verkregen. De vier onderdelen zijn:

  • management & organisatie: vision & strategy, leadership & commitment, governance & organisational alignment
  • processen: e-business processes, e-business performance management, e-business cost management
  • mensen & cultuur: competences, culture, communication
  • infrastructuur: IT strategy & vision, IT architecture & infrastructure, business & IT alignment

Uitgangspunt is dat het in balans zijn van de verschillende onderdelen direct gerelateerd is aan het vermogen van de organisatie om betere resultaten te behalen. Omdat de organisatie beter E-Business initiatieven en processen uitvoert en daarmee hogere rendementen behaalt op de investeringen in E-Business. Dit geldt voor elk volwassenheid niveau!

Natuurlijk moet de volwassenheid van de organisatie afgestemd zijn op de strategie en de doelstellingen en resultaten van het e-business kanaal. Dit wordt tijdens de analyse fase (vaak in eerste instantie op basis van een quick scan) vastgesteld.

Meer informatie:

  • Adviesmeer over onze aanpak en resultaten voor uw organisatie
  • Slidesharebasispresentatie van het E-Business Maturity Model

maxx-online-quick-scan-200x30

Gerelateerde informatie: