Enterprise 2.0 Social Media Maturity Model in de praktijk

Enterprise Social Media Maturity Model (ESM3)

Enterprise Social Media Maturity Model (ESM3)

In 2009 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als onderwerp: ‘Enterprise 2.0 in de organisatie: van groeimodel tot succesfactoren‘. Op basis van een groeimodel in 3 fases: pionieren, faciliteren en strategisch en een aantal interviews (Essent, IBM en Google), is een aantal ‘drivers’ en ‘inhibitors’ vastgesteld per fase.

Om in te kunnen schatten welke enterprise social media initiatieven per fase succesvol zijn, is gekozen voor 4 kernvragen: waarde, innovatie, impact en investering.

Naar aanleiding hiervan is een ‘Enterprise Social Media Maturity Model’ opgezet.  Belangrijke kanttekening is dat het model zich richt op het toepassen van social media binnen de organisatie.

Waarom een Enterprise Social Media Maturity Model?
Organisaties doorlopen verschillende fases van Social Media volwassenheid. Hierbij worden ze geconfronteerd met uitdagingen op verschillende gebieden. Van strategie, eigenaarschap, processen, kennis & competenties tot aan techniek, cultuur en meetbaarheid.

Een maturity model helpt organisaties:

  • vaststellen waar de organisatie nu staat
  • inzicht te krijgen waar verbeteringen in de huidige situatie gerealiseerd kunnen worden
  • startpunt voor verdere groei op basis van een gedragen beeld

De belangrijkste kenmerken van het Social Media Maturity Model:

Volwassenheid fases:
Afwijkend ten opzichte van het E-Business Maturity Model is de keuze voor 3 in plaats van 5 standaard volwassenheids fases. Voornaamste reden is dat de stappen in de praktijk dicht tegen elkaar aan blijken te liggen en moeilijk een harde scheidslijn te bepalen is.

Dimensies en categorieën:
Op basis van ervaring en anders dan andere modellen die in ontwikkeling zijn, blijkt dat er 4 dimensies van wezenlijk belang zijn om de volwassenheid van een organisatie goed te kunnen beoordelen.

    1. Gebruikers perspectief:

social media focus, content management, cultuur

  1. Bedrijfs perspectief: visie & strategie, leiderschap & commitment, governance & alignment
  2. Organisatie perspectief: community management, policies & procedures, metrics & measurement
  3. Technologie perspectief: tools, architecture, platform

Per fase, dimensie en categorie is in kernwoorden aangegeven hoe de organisatie ervoor staat. Het Enterprise Social Media Maturity Model is voor veel organisaties een vertrekpunt voor verbetering. Weten hoe jouw organisatie er gebruik van kan maken? Vraag meer informatie aan over onze diensten en quick scan.

Meer informatie:

  • Adviesmeer over onze aanpak en resultaten voor uw organisatie
  • Slidesharebasispresentatie van het Enterprise Social Media Maturity Model (ESM3)

maxx-online-quick-scan-200x30

Gerelateerde informatie:

Er is een artikel gepubliceerd in IK Magazine. ‘Hoe ontwikkel je Enterprise 2.0: van groeimodel tot succesfactoren‘. Inclusief Enterprise Social Media Maturity Model. Wil je dit artikel per email ontvangen, laat dan hier je gegevens achter: