E-Business Maturity Benchmark Tips en aanbevelingen

E-Business is nog lang niet volwassen in Nederland. De waarde van E-Business wordt nog op afdeling niveau gezien. Belangrijk aandachtspunt is het achterblijven van de kennis en vaardigheden binnen bedrijven om E-Business goed op te pakken (binnen de hele organisatie en niet alleen het E-Business team). Gevolg is dat het bedrijfsleven de kracht van E-Business nog onvoldoende benut. In de huidige economische situatie houdt dit een grote kans en een grote bedreiging tegelijkertijd in.
 • Kans voor de bedrijven die zich bewust zijn van de strategische waarde van E-Business voor de hele organisatie. Binnen dit type bedrijven zal E-Business tegen de stroom in groeien
 • Bedreiging voor de bedrijven die hiervan (nog) niet overtuigd zijn. Hier zal gekozen worden voor andere prioriteiten en loopt E-Business het risico

Daarom, op basis van ervaring en onderzoek hier een aantal vrijblijvende tips, aanbevelingen en adviezen om een online organisatie te verbeteren.

6 adviezen aan digital marketing managers in de financiële dienstverlening:

 1. Focus
  op het inzichtelijk maken van de strategische waarde van digital marketing op organisatie breed niveau. Gebruik hiervoor de resultaten die al bereikt zijn.
 2. Verbeter de interne communicatie.
  Begin bij het benoemen van verschillende doelgroepen op management niveau. Stel vervolgens vast welke (persoonlijke) doelstellingen zij hebben vastgelegd in hun jaarplan 2010. Stel je boodschap specifiek af op hun doelstellingen. Vermijd online jargon in je voortgangsrapportages!
 3. Investeer in het opstellen van de juiste dashboards.
  E-Business moet toegevoegde waarde laten zien! Organisatie breed!
 4. Zoek verbinding in alle lagen van de organisatie.
  Stem bijvoorbeeld met HR en Communicatie af wat de mogelijkheden zijn om E-Business trainingen en opleidingen op te nemen in de opleidingskalender.
 5. Beleg verantwoordelijkheden daar waar ze thuishoren.
  Voorkom dat E-Business een vergaarbak wordt van losse klussen.
 6. Verbeter de samenwerking met andere afdelingen, met name met IT.

Lees meer …

7 aanbevelingen om meer uit een E-Business organisatie te halen:

 1. Valideer E-Business volwassenheid
  Zorg dat de E-Business volwassenheid van je organisatie overeenkomt met de strategische doelstellingen en het rendement van het online kanaal. Het model doet alleen uitspraken over de volwassenheid van de organisatie en niet over de waarde van de gekozen strategie of het rendement van het online kanaal. Doe dit door te benchmarken binnen je eigen sector maar neem ook klantgroepen en andere sectoren mee.
 2. Werk aan sponsorship en betrokkenheid van senior en operationeel management.
  Maak de echte waarde van E-Business voor de organisatie inzichtelijk. Pas het verhaal aan per doelgroep om zoveel mogelijk te bereiken.
 3. Verduidelijk het eigenaarschap van E-Business (wie is waarvoor verantwoordelijk).
  Kijk hierbij ook breder naar alle klantgerichte processen. Maak dit zo transparant mogelijk binnen de organisatie. Blijf dit herhalen, herhalen en herhalen.
 4. Overbrug de afstand die er nu is tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie die betrokken zijn bij E-Business. Besteed extra aandacht aan de relatie tussen marketing en IT. Bekijk hoe een multi-functionele werkgroep kan bijdragen hieraan. Werk zoveel mogelijk aan een gedeelde roadmap.
 5. Investeer in het verbeteren van E-Business performance en cost measurement.
  Te vaak worstelt de E-Business afdeling met het inzichtelijk maken van de werkelijke waarde van E-Business over de kanalen heen.
 6. Stel vast welke kennis en vaardigheden nodig zijn om voor de organisatie E-Business uit te kunnen voeren.
  Bepaal welke kennis intern moet worden opgebouwd en welke extern belegd kunnen worden. Stel een programma op om de gewenste kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Doe dit wel organisatie breed over de afdelingen heen.
 7. Overweeg de IT afdeling te re-organiseren.
  Begin met het inzichtelijk maken van verschillende type projecten binnen de E-Business organisatie. Maak keuzes op basis van business needs. Bekijk of de verschillende wensen en eisen ten aanzien van de gekozen indeling passen binnen de eigen organisatie. Maak keuzes. Dit stelt de organisatie in staat om beter in te spleen op de wensen en eisen van de markt en betere resultaten te boeken.

Lees meer …

8 tips voor digital marketing teams:

 1. Make the most of now! Online blijft steeds belangrijker worden. Juist nu!
 2. Gebruik van de financiele crisis om veranderingen door te voeren.
 3. Sluit aan bij kernthema’s binnen de organisatie.
 4. Focus, focus, focus. Minder is meer.
 5. Randvoorwaarden moeten zijn ingevuld! Baken de taken en verantwoordelijkheden van het digital marketing team helder af.
 6. Neem juist nu het social web serieus.
 7. Investeer in een klantgerichte cultuur.
 8. Maak de echte waarde van E-Business zichtbaar! Verbeter het meten en sturen.

Lees meer …

Meer informatie:

 • Adviesmeer over onze aanpak en resultaten voor uw organisatie
 • Slideshare: basispresentatie van het E-Business Maturity Model

maxx-online-quick-scan-200x30

Gerelateerde informatie: